Mathtasy back to homepage

Quay lại Trang chủ

Đến dịch vụ tiếp theo
Mathtasy HELP

Trung tâm Trợ giúp, Tìm kiếm và Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số của Mathtasy

Một cách nhanh nhất và hữu hiệu nhất để hiểu hơn về các công cụ và tính năng của Mathtasy.

Pre-Built Demos Collection

Appilo comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts.

App Landing 01 (Main demo)
App Landing Modern
App Landing 03
App Landing 07
Portfolio/Resume 2
Marketing Agency
Digital Marketing/Agency
IT Solution 2
Business/Consulting
Business/Corporate
IT Solution
Digital Agency
Startup Agency
SaaS Classic
SaaS Modern
App Landing 04
Pos Software
Seo Software
Home Live Chat
CRM Software
Restaurant
SEO 2
Web Application
Email Marketing
Cyber Security
App Landing 06
App Landing 05
Software Management
Social Media Marketing
HR Management
CR Management
SEO/Digital Marketing
Agency Landing 01
Portfolio/Resume 01
Product Landing 01
Cloud Hosting 1
Cloud Hosting 2
Cloud Hosting 3
Dark Version Demo
App Showcase Dark
Dark Version Demo
Saas Classic Dark
Dark Version Demo
Digital Agency Dark
Dark Version Demo
Startup Agency Dark
RTL Version Demo
Appilo Main RTL
RTL Version Demo
App Showcase RTL
RTL Version Demo
Digital Agency RTL
RTL Version Demo
SaaS Classic RTL
Giao diện

Tối ưu cho việc đọc

Website Mathtasy HELP được thiết kế tối giản giúp người đọc tập trung hơn vào nội dung, bạn có thể điều chỉnh cỡ chữ và chuyển đổi giữa hai chế độ Dark/Light.

Nội dung

Chi tiết, rõ ràng, phân loại theo từng mục ở mỗi một dịch vụ số của Mathtasy

Một cách giản tiện và nhanh chóng để nắm bắt tính năng, công cụ và các tiện ích.
01

Tìm kiếm

Tìm kiếm là bước đầu tiên gỡ rối thắc mắc.

02

Đọc bài viết

Hãy đọc tài liệu và làm theo hướng dẫn.

03

Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi là bước cuối cùng.

Câu hỏi thường gặp

Mathtasy HELP

Bạn không cần phải đăng ký thành viên để có thể truy cập Mathtasy HELP.
Có. Bạn chỉ cần chọn vào mục tương ứng ở header của website, ngay trong menu “Tài liệu và Hướng dẫn (Tổng hợp một trang)”.
Được. Bạn có thể truy cập mục Liên hệ của Mathtasy HELP và đặt câu hỏi ở đó.